Hi Gamepedia users and contributors! Please complete this survey to help us learn how to better meet your needs in the future. We have one for editors and readers. This should only take about 7 minutes!

Archive:Global Contract Database/VN/2019-11-11

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search

Last updated before this (date in UTC): 2019-11-10
Is this version different from previous? Yes
Link to diff from previous version: https://lol.gamepedia.com/index.php?title=Archive:Global_Contract_Database/VN/Current&type=revision&diff=1690229
Link to GCD

TEAM Summoner Name Full Name Contract End Date (DD/MM/YY) Team Owner Email
FTV Kuroko Trần Tuấn Anh 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com
FTV Tiger Trần Dần 11/1/2020
FTV Milano Nguyễn Tony 11/1/2020
FTV Victory Nguyễn Quốc Thắng 11/1/2020
FTV Rika Vũ Tuấn Mạnh 11/1/2020
FTV Meocon Trần Thanh Lâm 11/1/2020
FTV Police Huỳnh Thiếc Tuấn 11/1/2020
DBL Naul Võ Thành Luân 31-01-21 contact@saigonbuffalo.com
DBL Ren Nguyễn Văn Trọng 31-01-21
DBL Palette Nguyễn Hải Trung 31-01-21
DBL Meliodas Hoàng Tiến Nhật 31-01-21
DBL Bigkoro Đặng Ngọc Tài 31-01-21
DBL Xuhao Bùi Hoàng Sơn Vương 31-01-21
DBL Raizo Lâm Huỳnh Gia Huy 25-03-20
GAM Kiaya Trần Duy Sang 31-12-22 arikvnmail@gmail.com
GAM Blazes Đỗ Đình Sang 31-12-20
GAM Slay Nguyễn Ngọc Hùng 30-06-22
GAM Levi Đỗ Duy Khánh 30-06-22
GAM Yoshino Lê Trung Kiên 30-06-22
GAM Zeros Phạm Minh Lộc 30-06-22
CES LL Ngô Minh Quân 6/12/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
CES Pake Huỳnh Thanh Hoàng 6/12/2021
CES yT Bùi Thế Vinh 6/12/2021
CES Yado Đoàn Minh Trung 24-04-20
CES Ronop Lê Thiên Hàn 6/11/2020
CES Zeldris Huỳnh Công Phương 22-11-21
CES Jcool Ngô Hoàng Tấn Lộc 22-11-21
CES Knight Vũ Hồng Sơn 22-11-21
LK DNK Đỗ Ngọc Khải 10/7/2020 mrbond245@gmail.com
LK Kingj Lê Võ Đăng Khương 10/7/2020
LK Venus Bùi Quốc Hoàng 10/7/2020
LK Celebrity Nguyễn Phước Long Hiệp 10/7/2020
LK Artifact Nguyễn Văn Hậu 10/7/2020
LK Hani Nguyễn Tấn Phát 10/7/2020
EVS Divkid Võ Thành Tùng 15-11-20 beyond@evosesports.com
EVS Biob Nguyễn Lâm Việt Sinh 15-11-20
EVS Sorn Phạm Minh Hào 10/11/2020
EVS Dia1 Lê Phú Quý 13-12-19
EVS Coyote Phạm Quốc Bình 1/6/2022
EVS Helios Trịnh Mạnh Hà 1/7/2022
FL Darrys Trương Tuấn Kiệt 16-05-20 phuongtop@teamflash.gg
FL Yijin Nguyễn Lê Hải Đăng 20-05-20
FL Slayder Nguyễn Linh Vương 16-05-20
FL Hinn Đinh Quang Huy 16-05-20
FL Artemis Trần Quốc Hưng 2/7/2020
QG Hiro Trần Lê Trung Hậu 1/4/2020 qtv.ffgaming@gmail.com
QG Jisoo Huỳnh Hữu Sang 1/4/2020
QG Genya Trần Hồng Phúc 1/4/2020
QG Zodiac Tiêu Quốc Lương 1/4/2020
QG Nevan Phùng Thiện Nhân 1/4/2020
QG Ciel Trần Tiến Thịnh 1/4/2020