Join The Fan Lab, a private Fandom research community for users in the US and UK where you will be asked to share your opinions on all things gaming and entertainment! Click here to see if you qualify

ECS/2018 Season/Spring Season/Team Rosters

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search

17 Academylogo std.png17 Academy[edit]

IDNameAfro Beastlogo std.pngJ Teamlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngK Special Forceslogo std.pngAfro Beastlogo std.pngJ Teamlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngK Special Forceslogo std.png
LMS

BoBoWang You-Lin (王佑霖)
LMS

OmenLi Chung-Chieh (李仲傑)
LMS

KawaMo Ka Wah (巫家華)
LMS

SiuSiuWu Chu-Yung (吳居勇)
LMS

PaSaLo Hung Sing (羅鴻盛)
LMS

EasonYin Yi-Shen (尹以伸)

Afro Beastlogo std.pngAfro Beast[edit]

IDName17 Academylogo std.pngAres Gaminglogo std.pngJ Teamlogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngK Special Forceslogo std.pngKowloon Esportslogo std.png17 Academylogo std.pngAres Gaminglogo std.pngJ Teamlogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngK Special Forceslogo std.pngKowloon Esportslogo std.png
KR

PingPongPark Jin-soo (박진수)
LMS

ButterLi Hsien-Ming (李舷銘)
LMS

CaiPiChuang Yin-Shun (莊銀順)
LMS

ErrorSit Chong Fai (薛仲輝)
LMS

MoonblackLeung Chung Hong (梁頌康)
KR

ARTCho Joung-hun (조정훈)
LMS

SkuLLNg Kwok Man (吳國玟)

Ahq Fighterlogo std.pngahq Fighter[edit]

IDNameONE SEVEN EIGHTlogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngK Special Forceslogo std.pngAfro Beastlogo std.png17 Academylogo std.pngJ Teamlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngK Special Forceslogo std.pngAfro Beastlogo std.png17 Academylogo std.pngJ Teamlogo std.pngAres Gaminglogo std.png
LMS

AzhiHuang Shang-Zhi (黃上鋕)
LMS

KinoWu Hsin-Jung (吳欣榮)
LMS

SashimiChan Yun-Shang (陳昀尚)
LMS

HushaHuang Zi-Wei (黃梓維)
LMS

NalanChou Chen-Yu (周辰嶼)
LMS

WJieWang Wei-Chieh (王韋傑)
LMS

SeNBonWu Si-Yu (吳思宇)
LMS

RanChen Kuan-Yu (陳冠諭)
LMS

SevensixChen Pai-Ting (陳柏廷)
LMS

AbaoWei Kuan-Chun (韋冠羣)
LMS

Stay

Ares Gaminglogo std.pngAres Gaming[edit]

IDNameJ Teamlogo std.pngAfro Beastlogo std.png17 Academylogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngK Special Forceslogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngJ Teamlogo std.pngAfro Beastlogo std.png17 Academylogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngK Special Forceslogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAhq Fighterlogo std.png
LMS

OneShotWu Cheng-Ying (吳政瑩)
LMS

JFChio Hong Loc (趙鴻樂)
LMS

DreamShaFei Chuan-Yuan (費雋元)
LMS

eyeYuang Hsin-Yu (黃新宇)
LMS

RaindayWeng Kai-Yang (翁暟陽)
LMS

CoolCoolLin Yu-Lin (林又麟)
LMS

LollipopChiang Ching-Ming (江慶名)
LMS

ColaCheng Nien-En (成念恩)

J Teamlogo std.pngJ Team 2[edit]

IDNameAres Gaminglogo std.png17 Academylogo std.pngAfro Beastlogo std.pngK Special Forceslogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAres Gaminglogo std.png17 Academylogo std.pngAfro Beastlogo std.pngK Special Forceslogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.png
LMS

leakyChang Tsu-Chia (張祖嘉)
LMS

BivenWu Hao-Wei (吳浩瑋)
LMS

MiANe
LMS

SheepYen Shao-Jung (顏劭榮)
LMS

Pinker
LMS

AdvtHuang Sheng-Kai (黃聖凱)
LMS

NaNaChou Li-Yen (周莅晏)
LMS

FuFu
LMS

WoodyLin Hung-Yu (林弘裕)

K Special Forceslogo std.pngK Special Forces[edit]

IDNameKowloon Esportslogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngJ Teamlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngAfro Beastlogo std.png17 Academylogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngJ Teamlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngAfro Beastlogo std.png17 Academylogo std.pngKowloon Esportslogo std.png
LMS

1bYAYAHsu Cheng-Hsiung (許政雄)
LMS

SillyZhou Shao-Ding (周少鼎)
LMS

KeLianYeh Chung-Yao (葉仲耀)
LMS

DeathClawYang Tzu-Yun (楊子昀)
LMS

Rip7995Tsao Yu-Hao (曹宇皓)
LMS

Thx9527Lu Kuan-Yu (陸冠宇)

Kowloon Esportslogo std.pngKowloon Esports[edit]

IDNameK Special Forceslogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngJ Teamlogo std.png17 Academylogo std.pngAfro Beastlogo std.pngK Special Forceslogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngONE SEVEN EIGHTlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngJ Teamlogo std.png17 Academylogo std.pngAfro Beastlogo std.pngK Special Forceslogo std.png
LMS

NexusTung Tung (董童)
LMS

HoloTsang Dek Lam (曾德霖)
LMS

SKLSo Ka Lung (蘇家隆)
LMS

RaidenFChiu Kong Chi (趙廣志)
LMS

DennisLau Hoi Wing (劉凱穎)
LMS

TakVong Tak Seng (黃德誠)
LMS

CooolChoi Hoi Hin (蔡海軒)

ONE SEVEN EIGHTlogo std.pngONE SEVEN EIGHT[edit]

IDNameAhq Fighterlogo std.pngK Special Forceslogo std.pngKowloon Esportslogo std.png17 Academylogo std.pngAfro Beastlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngJ Teamlogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngK Special Forceslogo std.pngKowloon Esportslogo std.png17 Academylogo std.pngAfro Beastlogo std.pngAres Gaminglogo std.pngJ Teamlogo std.png
LMS

KunaFernando Delmundo Gabriel (賈爾納)
LMS

VvnFoc Chi Kin (霍子健)
LMS

SeaLionLeong Si Un (梁思遠)
LMS

CorgiLeung Ka Kin (梁家健)
LMS

SaiChang Man Chon (曾文俊)