Join The Fan Lab, a private Fandom research community for users in the US and UK where you will be asked to share your opinions on all things gaming and entertainment! Click here to see if you qualify

ECS/2019 Season/Summer Season/Team Rosters

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search

Ahq Fighterlogo std.pngahq Fighter[edit]

IDNameG-Rex Infinitelogo std.pngSuns Gos Hawklogo std.pngFlash Huskylogo std.pngMachiXlogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngJ Teamlogo std.pngF-Soul Esportslogo std.png
LMS

AzhiHuang Shang-Zhi (黃上鋕)
LMS

HuShaHuang Zi-Wei (黃梓維)
LMS

RBLien Shih-Cheng (連世誠)
LMS

FighterZhang Ji-Ya (張基亞)
LMS

HuskyHuang Chin-Cheng (黃錦誠)
LMS

DoggoChiu Tzu-Chuan (邱梓銓)
LMS

KinoWu Hsin-Jung (吳欣榮)
LMS

Do1u1uCai Jian-Cheng (蔡健成)

F-Soul Esportslogo std.pngF-Soul Esports[edit]

IDNameSuns Gos Hawklogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngMachiXlogo std.pngFlash Huskylogo std.pngJ Teamlogo std.pngG-Rex Infinitelogo std.pngAhq Fighterlogo std.png
LMS

2188Huang Jin-Long (黃金隆)
KR

BBanGKwon Yeong-jae (권영재)
KR

BroCColiKim Yoon-jae (김윤재)
LMS

KLSo Ka Lung (蘇家隆)
KR

FireRainChoo Hwa-woo (추화우)
LMS

TakVong Tak Seng (黃德誠)
LMS

CooolChoi Hoi Hin (蔡海軒)

Flash Huskylogo std.pngFlash Husky[edit]

IDNameJ Teamlogo std.pngG-Rex Infinitelogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngF-Soul Esportslogo std.pngSuns Gos Hawklogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngMachiXlogo std.png
LMS

bushYu Ping-Kun (余秉昆)
LMS

KennyChanChan Chi Yung (陳智勇)
LMS

DeathClawYang Tzu-Yun (楊子昀)
LMS

ChaCha Shao-Chun (查少均)
LMS

WeiLunTsai Wei-Lun (蔡緯綸)
LMS

YursanWang Sheng-Yu (王聖佑)

G-Rex Infinitelogo std.pngG-Rex Infinite[edit]

IDNameAhq Fighterlogo std.pngFlash Huskylogo std.pngSuns Gos Hawklogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngMachiXlogo std.pngF-Soul Esportslogo std.pngJ Teamlogo std.png
LMS

KartisWong Ka Lok (黃嘉樂)
LMS

ReaYeh Chung-Yao (葉仲耀)
LMS

BivenWu Hao-Wei (吳浩瑋)
LMS

PandaChen Po-Han (陳柏翰)
LMS

WinnieShen Tzu-Chen (沈子鈞)

J Teamlogo std.pngJ Team 2[edit]

IDNameFlash Huskylogo std.pngMachiXlogo std.pngKowloon Esportslogo std.pngSuns Gos Hawklogo std.pngF-Soul Esportslogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngG-Rex Infinitelogo std.png
LMS

DriverShen Zong-Hua (沈宗樺)
LMS

as666Jian You-Cheng (簡佑丞)
LMS

HfhyYuang Hsin-Yu (黃新宇)
LMS

JimieNTseng Hao-Chun (曾浩鈞)
LMS

K2Law Chi Kit (羅智傑)
LMS

WoodyLin Hung-Yu (林弘裕)

Kowloon Esportslogo std.pngKowloon Esports[edit]

IDNameMachiXlogo std.pngF-Soul Esportslogo std.pngJ Teamlogo std.pngG-Rex Infinitelogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngFlash Huskylogo std.pngSuns Gos Hawklogo std.png
LMS

SolokillMak Fu Keung (麥富強)
LMS

FcolaChan Hai Le (陳海樂)
LMS

YinyuLui Hing Ka (雷興家)
LMS

LamZzChan Pak Lam (陳栢霖)
???

LeMoN(李銘諾)
LMS

RicoooLaw Man Ho (羅文浩)
LMS

GaryKiNg Ka Ki (吳嘉奇)

MachiXlogo std.pngMachiX[edit]

IDNameKowloon Esportslogo std.pngJ Teamlogo std.pngF-Soul Esportslogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngG-Rex Infinitelogo std.pngSuns Gos Hawklogo std.pngFlash Huskylogo std.png
LMS

BOSSKe Wen-Hong (柯文泓)
LMS

DaperTai Ting-Feng (戴廷峰)
LMS

GengarLi Chung-Chieh (李仲傑)
LMS

SIUSIUWu Chu-Yung (吳居勇)
LMS

DeeChen Chun-Dee (陳駿迪)
LMS

DreamerTseng Chien-Hung (曾建泓)

Suns Gos Hawklogo std.pngSuns Gos Hawk[edit]

IDNameF-Soul Esportslogo std.pngAhq Fighterlogo std.pngG-Rex Infinitelogo std.pngJ Teamlogo std.pngFlash Huskylogo std.pngMachiXlogo std.pngKowloon Esportslogo std.png
LMS

JiaoFuChung Yu-Hsien (鍾昱賢)
LMS

drawLiao Jia-Sing (廖佳興)
LMS

XuanChan Yi-Hsuan (詹益炫)
LMS

DaddyLin Ta-Wei (林達緯)

LMS

MeliodasLin Jui-Lien (林睿廉)
LMS

DeerHung Sheng-Yu (洪勝郁)