As part of the Unified Community Platform project, your wiki will be migrated to the new platform in the next few weeks. Read more here.

LMS/2019 Season/Spring Season/Team Rosters

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search

AHQLogo std.pngahq eSports Club[edit]

IDNameMAD Teamlogo std.pngJ Teamlogo std.pngG-Rexlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngG-Rexlogo std.pngJ Teamlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngMAD Teamlogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngJ Teamlogo std.png
LMS


ZivChen Yi (陳奕)
KR


BabyKim Dong-woo (김동우)
LMS


AlexChen Yu-Ming (陳煜明)
KR


RainbowKim Soo-gi (김수기)
LMS


WakoTsou Wei-Yang (鄒惟洋)

LMS


AnChou Chun-An (周俊諳)
LMS


KinoWu Hsin-Jung (吳欣榮)
LMS


YseraWang Tsung-Chih (汪宗志)
LMS


NeXAbcChiu Po-Chieh (邱柏傑)

Alpha Esportslogo std.pngAlpha Esports[edit]

IDNameDragon Gate Teamlogo std.pngJ Teamlogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngMAD Teamlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngAHQLogo std.pngG-Rexlogo std.pngAHQLogo std.pngG-Rexlogo std.pngMAD Teamlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngJ Teamlogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.png
LMS


LeakyChang Tsu-Chia (張祖嘉)
CN


WSYYuan Shi-Wen (袁世文)
LMS


GengarLi Chung-Chieh (李仲傑)
CN


KiwiYang Jie (杨杰)
LMS


CaipiChuang Yin-Shun (莊銀順)
LMS


DDCTsao Yu-Hao (曹宇皓)
CN


XiaoemoKang Guang (康广)
LMS


SkuLLNg Kwok Man (吳國玟)
CN


KoliaQin Ze-Qi (覃泽琪)

Dragon Gate Teamlogo std.pngDragon Gate Team[edit]

IDNameAlpha Esportslogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngG-Rexlogo std.pngJ Teamlogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngAHQLogo std.pngMAD Teamlogo std.pngJ Teamlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngMAD Teamlogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngG-Rexlogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngAHQLogo std.png
LMS


2188Huang Jin-Long (黃金隆)
CN


JGYLiu Yang (刘洋)
CN


XiaoboGong Bo-Yong (龚柏镛)

LMS


MoonblackLeung Chung Hong (梁頌康)
LMS


YuLunJiang Yu-Lun (江宇倫)
CN


SoulLiu Kai (刘凯)
LMS


pasaLo Hung Sing (羅鴻盛)
CN


yogaFan Jiang-Peng (范江鹏)

Yoe Flash Wolveslogo std.pngFlash Wolves[edit]

IDNameHong Kong Attitudelogo std.pngMAD Teamlogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngAHQLogo std.pngG-Rexlogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngJ Teamlogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngG-Rexlogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngAHQLogo std.pngJ Teamlogo std.pngMAD Teamlogo std.png
LMS


HanabiSu Chia-Hsiang (蘇嘉祥)
KR


BugiLee Seong-yeop (이성엽)
LMS


EnsoLiang En-Shuo (梁恩碩)
KR


RatherShin Hyeong-seop (신형섭)
LMS


BettyLu Yu-Hung (盧禹宏)
LMS


ShiauCLiu Chia-Hao (劉家豪)
KR


SweetChun Jung-hee (천정희)

G-Rexlogo std.pngG-Rex[edit]

IDNameJ Teamlogo std.pngAHQLogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngMAD Teamlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngAHQLogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngMAD Teamlogo std.pngJ Teamlogo std.png
LMS


PKHsieh Yu-Ting (謝宇庭)
KR


RaiseOh Ji-hwan (오지환)
LMS


Empt2yAnson Leung (梁子皞)
LMS


WujiYang Chia-Yu (楊家宇)
KR


CandyKim Seung-ju (김승주)
LMS


AtlenSung Ya-Lun (宋亞倫)
LMS


BruceChiu Chih-Chun (邱致鈞)
LMS


EasonYin Yi-Shen (尹以伸)
KR


YoonKim Byung-yoon (김병윤)
LMS


WeiFu Chien-Wei (傅千威)

Hong Kong Attitudelogo std.pngHong Kong Attitude[edit]

IDNameYoe Flash Wolveslogo std.pngMAD Teamlogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngJ Teamlogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngG-Rexlogo std.pngAHQLogo std.pngMAD Teamlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngJ Teamlogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngG-Rexlogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngAHQLogo std.png
LMS


3zChen Han (陳翰)
LMS


GeminiHuang Chu-Xuan (黃楚軒)
KR


CrashLee Dong-woo (이동우)
LMS


M1ssionChen Hsiao-Hsien (陳孝銜)
LMS


ErrorSit Chong Fai (薛仲輝)
LMS


UnifiedWong Chun Kit (黃俊杰)
LMS


MnMWong Ka Chun (王嘉駿)
LMS


KaiwingLing Kai Wing (凌啟榮)
LMS


ChawyWong Xing Lei (王心磊)

J Teamlogo std.pngJ Team[edit]

IDNameG-Rexlogo std.pngAHQLogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngMAD Teamlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngMAD Teamlogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngAHQLogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngG-Rexlogo std.pngAHQLogo std.png
LMS


RestHsu Shih-Chieh (徐士傑)
LMS


HanaChen Chih-Hao (陳志豪)
LMS


BreakerShih Yueh-Ting (施岳廷)
LMS


FoFoChu Chun-Lan (朱駿嵐)
LMS


LilvChen Chin-Han (陳縉翰)
LMS


KoalaLin Chih-Chiang (林志強)
LMS


REFRA1NChen Kuan-Ting (陳冠廷)
LMS


ColdiceeYu Min-Hsiang (游閔翔)

MAD Teamlogo std.pngMAD Team[edit]

IDNameAHQLogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngG-Rexlogo std.pngJ Teamlogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngHong Kong Attitudelogo std.pngJ Teamlogo std.pngDragon Gate Teamlogo std.pngAlpha Esportslogo std.pngAHQLogo std.pngG-Rexlogo std.pngYoe Flash Wolveslogo std.png
LMS


LiangWu Liang-Te (吳亮德)
LMS


RockTsai Chung-Ting (蔡忠廷)
LMS


KongyueHsiao Jen-Tso (蕭任佐)
LMS


BennyLien Hsiu-Chi (連修琪)
LMS


UniboyChen Chang-Chu (陳昌駒)
LMS


BreezeHuang Chien-Yuan (黃建源)
LMS


KKo Kai-Sheng (柯凱盛)
LMS


TLYang Po-Jen (楊博任)