LSPL/2017 Season/Spring Season/Team Rosters

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search

DAN Gaminglogo std.pngDAN Gaming[edit]

IDNameSaint Club Girlslogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngIN Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngNow or Neverlogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngSuninglogo std.pngDS Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngIN Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngNow or Neverlogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDS Gaminglogo std.pngSuninglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngOh My Dreamlogo std.png
CN


LiesGuo Hao-Tian (郭昊天)
KR


KarinJeong Soo-jong (정수종)
CN


FishballWang Yu (王宇)
KR


GgoongYu Byeong-jun (유병준)
CN


q1Zhao A-Wei (赵阿伟)
CN


QiuqiuZhang Ming (张明)
KR


NatzLee Yong-jin (이용진)
CN


CatWu Yao (吴尧)

DS Gaminglogo std.pngDS Gaming[edit]

IDNameGama E-Sport Dreamlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngNow or Neverlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngIN Gaminglogo std.pngSuninglogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngNow or Neverlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngIN Gaminglogo std.pngSuninglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngLegend Dragonlogo std.png
CN


ZoomZhang Xing-Ran (张星冉)
CN


HXHu Xin (胡鑫)
CN


XiaoPengWang Peng (王鹏)
KR


chirchriYu Chung-yeol (유충열)
KR


policePark Hyeong-gi (박형기)
CN


xintaiLi Jin-Hui (李锦辉)

Gama E-Sport Dreamlogo std.pngGama E-Sport Dream[edit]

IDNameDS Gaminglogo std.pngSuninglogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngSuninglogo std.pngIN Gaminglogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngDS Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngIN Gaminglogo std.pngNow or Neverlogo std.png
CN


moyuXiong Hui-Dong (熊晖东)
CN


MopPeTYang Zhi-Hao (杨志浩)
CN


yourlightYu De-Zhao (余德钊)
LMS


DennisLau Hoi Wing (劉凱穎)

CN


RangerWang Qiang (王强)
CN


PAnGLiao Kang-Jian (廖康健)
LMS


Se7enKuo Yi-Chiun (郭益群)
KR


KinGKim Ji-hoon (김지훈)
CN


wangchenLin Cong (林聪)

IN Gaminglogo std.pngIN Gaming[edit]

IDNameYoung Miracleslogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngSuninglogo std.pngDS Gaminglogo std.pngNow or Neverlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngSuninglogo std.pngDS Gaminglogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.png
KR


SoaRLee Gang-pyo (이강표)
CN


hashiqiQin Chuan (覃川)
CN


LibraTang Li-Dong (汤立东)
KR


FireRainChoo Hwa-woo (추화우)
CN


QuanZhu Yong-Quan (朱永权)
CN


bingoXie Bin (谢彬)
KR


BaemeKang Yang-hyun (강양현)
CN


GaoLyu Biao-Zhong (吕标忠)
CN


HaoXu Kai-Hao (许凯豪)
KR


JellySon Ho-gyeong (손호경)

Legend Dragonlogo std.pngLegend Dragon[edit]

IDNameNow or Neverlogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngSuninglogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngDS Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngSuninglogo std.pngIN Gaminglogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngDS Gaminglogo std.png
CN


JiawenLi Hao-Zhen (李浩臻)
CN


MayLuo De-Yong (骆德勇)
CN


xiaohanPan Han (潘涵)

CN


MalygosWen Cong (文聪)
CN


TwilaHuang Ting-Wei (黄庭威)
LMS


RDLiang Teng-Li (梁騰勵)
LMS


YseraWang Tsung-Chih (汪宗志)

Mighty Eaglelogo std.pngMighty Eagle[edit]

IDNameOh My Dreamlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngDS Gaminglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngNow or Neverlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngSuninglogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDS Gaminglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngSuninglogo std.pngSaint Club Girlslogo std.png
CN


SpunkWang Zhi-Peng (王志鹏)
CN


HamiguaLiu Zhi-Yu (刘志云)
CN


LawlietZhou Jun-Xuan (周俊轩)
CN


CrisisHuang Zhen (黄震)
CN


NonVerbalYu Hong (于鸿)
CN


ZbbKe Zhi (柯智)
CN


ZhouFangHo Shu (方洲)
CN


SnowWu Hao-Shun (吴好顺)
CN


694He Xin (何鑫)
CN


CityHe Wei (贺维)

Now or Neverlogo std.pngNow or Never[edit]

IDNameLegend Dragonlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSuninglogo std.pngDS Gaminglogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngIN Gaminglogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngSuninglogo std.pngDS Gaminglogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.png
KR


ChanEKim Chan-ui (김찬의)
???

oguri
KR


ChanUJeong Chan-woo (정찬우)
KR


OriYoon Ju-seong (윤주성)
CN


hyHan Xing (韩兴)
CN


xiaoweixiaoYu Xian (余显)
CN


y4Wang Nong-Mo (王弄墨)
CN


LvMaoZuo Ming-Hao (左名豪)

Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream[edit]

IDNameMighty Eaglelogo std.pngDS Gaminglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngSuninglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDS Gaminglogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngNow or Neverlogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngSuninglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngNow or Neverlogo std.pngDAN Gaminglogo std.png
CN


MemoryYang Ju-Bao (杨聚宝)
KR


TTLee Jae-seung (이재승)
CN


ZXHu Zi-Xiang (胡梓翔)
CN


BAKALu Fan (陆凡)
CN


MuaYang Zi-Ang (阳子昂)
CN


X41007Zhang Yu-Ze (张雨泽)
CN


miaoLu Qi (卢麒)
KR


HuniHan Chang-hoon (한창훈)
CN


zhuangzhouZhou Yong-Chong (周永冲)

Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club[edit]

IDNameSuninglogo std.pngNow or Neverlogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngDS Gaminglogo std.pngNow or Neverlogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngIN Gaminglogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngSuninglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngDS Gaminglogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngIN Gaminglogo std.png
KR


ririsBaek Seung-min (백승민)
KR


SkyHa Neul (하늘)
CN


UnicornLi Sheng-Wei (李盛维)
KR


inSecChoi In-seok (최인석)
CN


saskZhou Yi-Xiang (周翼翔)
CN


MisLei Wen (雷文)
CN


WuxxWang Cheng (王城)
CN


L1ghtLe Yi (乐毅)

Saint Club Girlslogo std.pngSaint Gaming[edit]

IDNameDAN Gaminglogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngIN Gaminglogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngSuninglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngDS Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngIN Gaminglogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngSuninglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngDS Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.png
KR


acornChoi Cheon-ju (최천주)
KR


chiminKim Gyeong-min (김경민)

CN


MarchYe Jia-Bin (叶加滨)
CN


bingFeng Jin-Wei (冯津伟)
CN


xQLi Ying-Jie (李英杰)
CN


x1uYu Jie (余捷)

Suninglogo std.pngSuning[edit]

IDNameStar Horn Royal Clublogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngDS Gaminglogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngYoung Miracleslogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngDS Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngYoung Miracleslogo std.png
CN


XiaoALXie Zhen-Ying (谢镇营)
CN


AvoidlessFan Jun Wei (范俊偉)
CN


dianLi Guo-Peng (李国鹏)
KR


FuryLee Jin-yong (이진용)
KR


YoonKim Byung-yoon (김병윤)

Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles[edit]

IDNameIN Gaminglogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngDS Gaminglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngSaint Club Girlslogo std.pngNow or Neverlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngSuninglogo std.pngDAN Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngDS Gaminglogo std.pngGama E-Sport Dreamlogo std.pngOh My Dreamlogo std.pngIN Gaminglogo std.pngMighty Eaglelogo std.pngNow or Neverlogo std.pngLegend Dragonlogo std.pngSuninglogo std.png
KR


ClowzMoon Jun-seok (문준석)
CN


ningGao Zhen-Ning (高振宁)
CN


ViperHe Hao (何皓)
CN


KnightZhuo Ding (卓定)
KR


BvoyJu Yeong-hoon (주영훈)
CN


KilluaLiu Dan-Yang (刘丹阳)