National Electronic Sports Tournament 2013/Team Rosters

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search

Team Rosters[edit]

Invictus Gaminglogo std.pngInvictus Gaming[edit]

ID Name Role
Otto  Hou Guo-Yu (侯国玉)  Top
illuSioN  Chen Xin-Lin (陈新霖)  Jungle
Zzitai  Liu Zhi-Hao (刘志豪)  Mid
kid  Ge Yan (葛炎)  AD
YanSir  Huang Li (黄励)  Support

LMQ TClogo std.pngLMQ[edit]

ID Name Role
Dreams  Yao Yuan (姚远)  Top
NoName  Zhou Qi-Lin (周祺琳)  Jungle
XiaoWeiXiao  Yu Xian (余显)  Mid
SWXG  Li Wei-Jun (李威俊)  AD
Mor  Zhang Hong-Wei (张洪伟)  Support

Oh My Godlogo std.pngOh My God[edit]

ID Name Role
Gogoing  Gao Di-Ping (高地平)  Top
LoveLin  Yin Le (尹乐)  Jungle
Cool  Yu Jia-Jun (余家俊)  Mid
san  Guo Jun-Liang (郭俊良)  AD
ComA  Fang Hong-Ri (方虹日)  Support

Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club[edit]

ID Name Role
GoDlike  Xiao Wang (肖旺)  Top
Lucky  Liu Jun-Jie (刘君杰)  Jungle
Uzi  Jian Zi-Hao (简自豪)  Mid
F1sh  Yu Rui (喻瑞)  AD
PandaB  Zhang Jia-Zhi (张家志)  Support

Welogo std.pngTeam WE[edit]

ID Name Role
CaoMei  Wei Han-Dong (魏汉东)  Top
Mann  Ming Kai (明凯)  Jungle
Misaya  Yu Jing-Xi (禹景曦)  Mid
WeiXiao  Gao Xue-Cheng (高学成)  AD
FZZF  Feng Zhuo-Jun (冯卓君)  Support