National Electronic Sports Tournament 2013/Team Rosters

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search

Team Rosters[edit]

Invictus Gaminglogo std.pngInvictus Gaming[edit]

ID Name Role

Otto  Hou Guo-Yu (侯国玉)  Top

illuSioN  Chen Xin-Lin (陈新霖)  Jungle

Zzitai  Liu Zhi-Hao (刘志豪)  Mid

kid  Ge Yan (葛炎)  AD

YanSir  Huang Li (黄励)  Support

LMQ TClogo std.pngLMQ[edit]

ID Name Role

Dreams  Yao Yuan (姚远)  Top

NoName  Zhou Qi-Lin (周祺琳)  Jungle

XiaoWeiXiao  Yu Xian (余显)  Mid

SWXG  Li Wei-Jun (李威俊)  AD

Mor  Zhang Hong-Wei (张洪伟)  Support

Oh My Godlogo std.pngOh My God[edit]

ID Name Role

Gogoing  Gao Di-Ping (高地平)  Top

LoveLin  Yin Le (尹乐)  Jungle

Cool  Yu Jia-Jun (余家俊)  Mid

san  Guo Jun-Liang (郭俊良)  AD

comA  Fang Hong-Ri (方虹日)  Support

Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club[edit]

ID Name Role

GoDlike  Xiao Wang (肖旺)  Top

Lucky  Liu Jun-Jie (刘君杰)  Jungle

Uzi  Jian Zi-Hao (简自豪)  Mid

F1sh  Yu Rui (喻瑞)  AD

PandaB  Zhang Jia-Zhi (张家志)  Support

Welogo std.pngTeam WE[edit]

ID Name Role

CaoMei  Wei Han-Dong (魏汉东)  Top

Mann  Ming Kai (明凯)  Jungle

Misaya  Yu Jing-Xi (禹景曦)  Mid

WeiXiao  Gao Xue-Cheng (高学成)  AD

FZZF  Feng Zhuo-Jun (冯卓君)  Support