Team BattleComics/Tournament Results

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search
Minimum place

Team BattleComics Tournament Results - Show Prize as (LocalUSDEuros)
DatePlPrizeEventLast ResultRoster
2018-09-22aaaaaaQ
LCK 2019 Spring Promotion
3 : 0MVPlogo std.pngMVP

 SoaR,
 OnFleek,
 Dove,
 Hollow,
 Joker,
 Sally,
 Dragon
2018-09-070010001
CK 2018 Summer Playoffs
3 : 0Winnerslogo std.pngWNS

 SoaR,
 OnFleek,
 Crush,
 Dove,
 Hollow,
 joker,
 Dragon
2018-08-270040004
CK 2018 Summer
8 - 6Blanklogo std.pngRR

 SoaR,
 Savage,
 OnFleek,
 Crush,
 Dove,
 Hollow,
 joker,
 Dragon
2018-04-130020002
CK 2018 Spring Playoffs
1 : 3E8 WINlogo std.pngE8W

 SoaR,
 Ryan,
 Dove,
 Hollow,
 Joker,
 Sally
2018-03-300030003
CK 2018 Spring
8 - 6Blanklogo std.pngRR

 SoaR,
 Hipo,
 Ryan,
 Dove,
 Hollow,
 Joker,
 Dragon
2017-12-0201301913 - 19
KeSPA Cup 2017
1 : 2E8 WINlogo std.pngE8W

 Hipo,
 Ryan,
 Dove,
 Hollow,
 Joker,
 Sally,
 Dragon
2017-08-140060006
CK 2017 Summer
5 - 9Blanklogo std.pngRR

 Hipo,
 KronG,
 BBanG,
 Ryan,
 Dove,
 Hollow,
 Benedict,
 Plankton,
 Joker,
 Captain,
 Sally,
 Dragon
2017-05-05aaaaaaQ
CK 2017 Summer Promotion
2 : 0REVERSE Gaminglogo std.pngRGA

 KronG,
 U Jun,
 Abmi,
 Dove,
 Benedict,
 Joker,
 H.O.T-Forever
2017-04-100080008
CK 2017 Spring
1 - 13Blanklogo std.pngRR

 Abmi,
 datton,
 U Jun,
 Savvy,
 Fact,
 Benedict,
 joker,
 H.O.T-Forever
Total Prize:USD 0 • KRW 0